Home Steun Vrienden van Ferm Rozemarijn
slashHomeslashBestuur en beleidslashDonatieslashJaarstukkenslashNieuwsslashProjectenslashLinksslashContact
overdracht fitnesstoestellen 15-12-2011

Steun ons

U steunt ons door middel van een periodieke storting. Het overmaken van een bedrag per maand kunt u regelen via uw bank. Bij de overschrijving vult u het bedrag in, het Rekeningnummer NL31 RABO 034.23.58.960 van de Stichting Vrienden van Breidablick en u geeft aan dat het om een overschrijving per maand gaat.

Ter informatie

Giften en de belasting
Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum.
Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60,00. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.
Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.

Voor meer informatie, kijkt u op: www.belastingdienst.nl

NU doneren zonder notariële akte
Voor een belastingaftrekbare periodieke donatie aan een goed doel is geen notariële akte meer nodig. De fiscaal aantrekkelijkste manier van doneren  is periodiek te schenken. Uw gift is dan volledig fiscaal aftrekbaar omdat wij de ANBI status hebben.  

Op de website van de belastingdienst staat een uitgebreide toelichting en daar kunt u  ook een modelakte downloaden en opstellen, ondertekenen en naar ons opsturen.
overdracht fitnesstoestellen 15-12-2011

Colofon || Rekeningnummer: NL 31 RABO 0342 358 960 (RABObank Waterland en Omstreken ) t.n.v. Stichting Vrienden vanBreidablick.