Home Steun Vrienden van Ferm Rozemarijn
slashHomeslashBestuur en beleidslashDonatieslashJaarstukkenslashNieuwsslashProjectenslashLinksslashContact
Breidablick

Stichting Vrienden van Breidablick

De Stichting Vrienden van Breidablick is opgericht op 14 juni 1996. De Vriendenstichting deelt de visie van de leiding van Breidablick, sociaaltherapeutische werk- en woongemeen-schap in Middenbeemster, dat uitgaat van een centrale positie voor haar clienten, de bewoners van de huizen en bezitters van de werkplaatsen.

De Vriendenstichting heeft in samenwerking met de leiding van Breidablick tal van projecten die deze visie ondersteunen gerealiseerd, ook met als uitgangspunt dat de mens het beste tot bloei komt als hij/zij woont, leeft en werkt in een natuurlijke omgeving die bij hem/haar past. De Vriendenstichting stelt zich ten doel het welbevinden van bewoners te vergroten en doet dit door projecten te financieren waarvoor in het overheidsbudget geen geld is. De Vriendenstichting is afhankelijk van financiƫle steun door vrienden, familie, donateurs, sponsors en charitatieve fondsen.

 

kas

Colofon || Rekeningnummer: NL 31 RABO 0342 358 960 (RABObank Waterland en Omstreken) t.n.v. Stichting Vrienden vanBreidablick.