Home Steun Vrienden van Ferm Rozemarijn
slashHomeslashBestuur en beleidslashDonatieslashJaarstukkenslashNieuwsslashProjectenslashLinksslashContact


Bestuur

  • Mevrouw Wilma Boele
  • Mevrouw Tjardina Beets
  • De heer Fried Molkenboer
  • Mevrouw Willy Scheurwater
  • Mevrouw Rona Uitentuis
: voorzitter
: vice-voorzitter, secretaris
: penningmeester
: lid
: lid

Vertegenwoordiger van Breidablick: Mevrouw Ingrid van Baarsen

Beleid

In het beleidsplan voor de periode 2019-2024 worden o.a. de beleids-uitgangspunten, de doelstelling en het beloningsbeleid van de stichting uitgelegd.

Financiële verantwoording

De Vriendenstichting heeft de ANBI-status en is verplicht een financiële verantwoording binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar te publiceren op de eigen internetsite. Het stichtingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarstukken bestaan uit een jaarrekening en een jaarverslag. De jaarrekening wordt in opdracht van het bestuur door BDO Accountants en Belastingadviseurs B.V. samengesteld. Het betreft de balans en de winst-en-verliesrekening met toelichting. Het jaarverslag wordt opgemaakt door het bestuur.

Comité van aanbeveling

Ter ondersteuning van de Stichting Vrienden van Breidablick en ter uitbreiding van het beoogde netwerk, is een Comité van Aanbeveling opgericht. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:

  • De heer Carel Kraayenhof, bandoneonist, componist, artistiek leider van 'Sexteto Canyengue', 'Kraayenhof Tango Ensemble' en het DUO 'Carel Kraayenhof & Juan Pablo Dobal'
Carel Kraayenhof

 

de binnentuin wordt aangelegd

Colofon || Rekeningnummer: NL 31 RABO 0342 358 960 (RABObank Waterland en Omstreken) t.n.v. Stichting Vrienden vanBreidablick.