Home Steun Vrienden van Ferm Rozemarijn
slashHomeslashBestuur en beleidslashDonatieslashJaarstukkenslashNieuwsslashProjectenslashLinksslashContact
Breidablick

Stichting Vrienden van Breidablick sinds 17 juli 1996

De Vriendenstichting respecteert de visie van Breidablick, een woon- en werkgemeenschap in Middenbeemster, voor mensen met een verstandelijke beperking, waaronder mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Breidablick maakt deel uit van de Raphaëlstichting. De cliënten, de bewoners van Breidablick en de mensen met een dagbesteding op Breidablick, staan centraal.

Breidablick heeft een tal van projecten, die deze visie ondersteunen, kunnen realiseren met financiële inbreng door de Vriendenstichting, met als uitgangspunt dat de mens het beste tot bloei komt als hij/zij woont, leeft en werkt in een natuurlijke omgeving die bij hem/haar past. De Vriendenstichting stelt zich ten doel het welbevinden van bewoners te vergroten en doet dit door projecten te financieren waarvoor in het overheidsbudget geen geld is.

In het beleidsplan wordt verder uitleg gedaan over de middelen en inkomsten van de Vriendenstichting.

kas

Colofon || Rekeningnummer: NL 31 RABO 0342 358 960 (RABObank Waterland en Omstreken ) t.n.v. Stichting Vrienden van Breidablick.